Hundar och ledarskap

4 months ago

Hundar och ledarskap

Visst är det härligt när världen förändras, eller kanske inte världen, men människan lär sig mer och förändras till det bättre. Jag har ju skrivit om min vän Frida som jobbar med att psykiskt och fysiskt rehabilitera hästar som blivit misshandlade. Frida jobbar enbart med belöningar och positiv bekräftelse. Hon tycker att man ska se hästen som en partner hellre än att “visa hästen vem som bestämmer”. Ibland ser man bara det man vill se, men jag tycker mig ändå se en humanare trend i hela hästvärlden. Mer lyssna än dominera.

Därför blev jag alldeles till mig när jag läste den här opinionstexten i DN-debatt av etologen Kerstin Malm. Den handlar om hur det också inom hundvärlden är förlegat att visa ledarskap och skola med bestraffning. Tvärtom ska man se hunden som en annan art som lever med oss och lära den genom beröm snarare än bestraffning.

Många hundägare får sin bild av hur relationen mellan hund och människa ska vara och hur hundar ska tränas från tv och sociala medier. I dessa forum frodas program vars synsätt tar fasta på dominans och ledarskap, vilket visar sig i metoder som bygger på obehag. Men varken metoder som bygger på dominans eller träning genom bestraffning och obehag har stöd bland forskare. 

I stället är man överens om att humana metoder är bättre för hundens välbefinnande, för inlärningsresultatet och för relationen till människan som då blir tryggare. Risken för stress, rädsla, aggression och bristande tillit minskar. Många av de aversiva metoder som används i hundträning bygger på myter om vargars beteende och skapades från början för att komma tillrätta med mycket svåra problematiska beteenden hos hundar.”

Inbillar mig att det här är en genomgående trend. Att vi blir allt mer medvetna om att djuren är tänkande och kännande varelser och vilket ansvar vi har för deras välmående. Att vi som konsumenter blir mer kritiska och ifrågasätter djurhantering. Eller är det bara jag som drömmer?

Sara · 4 months ago
Jag hoppas verkligen att det är åt det hållet utvecklingen går!! Att bejaka djurens naturliga instinkter och beteenden och att därifrån utvecklas och utbilda tillsammans med hunden/hästen. Ur bestraffning lärs endast fruktan, medan positiv förstärkning gör att du får ett djur som med glädje gör vadsomhelst med dig. Djur är som vi människor, de lär sig olika och det är vårt ansvar att ta reda på just på vilket sätt vi ska lära individen vi har framför oss. Jag har haft flera hundar och alla har tillsammans med mig fått samma grundutbildning, fast på olika sätt. Sedan har de fått lära sig olika saker beroende på var deras styrkor, instinkter, glädje har funnits. Jag tränar personsök med hunden jag har nu, det är hennes grej och att få jobba tillsammans med henne, istället för att hon jobbar åt mig, det är fint <3

Peppe Öhman · 4 months ago
Men precis så jobbar Frida med sina hästar! Efter personlighet och bakgrund, inte på basen efter en viss statisk rutin. Blev så glad av din kommentar.

Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis. Skriver, rider, springer, äter och har sig.