Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/thewaywe/thewayweplay/wordpress/wp-content/themes/thewayweplay/functions.php on line 124
F’f6rg’e5ngna Julars Ande | December 23, 2008 | The Way We Play

F’f6rg’e5ngna julars ande

14 years ago

S’e5 h’e4r i juletider g’e5r folk vanligtvis omkring och ‘e4r varmhj’e4rtade. Det h’e4r visade sig inte vara fallet med en pojkv’e4n fr’e5n f’f6rg’e5ngna tider. Ist’e4llet f’f6r att spontant a) l’e5ta bli att h’f6ra av sig eller b) h’f6ra av sig och ‘f6nska mej en god jul, valde han alternativ c) och skickade mej ett hatsms. Helt oprovocerat. Jag blev lite ‘f6verraskad eftersom det ‘e4r ‘e5r sedan vi gjorde slut och det ber’f6mda vattnet f’f6r l’e4nge sen borde ha banat sin v’e4g under den omtalade bron.

N’e5ja, folk f’e5r v’e4l projicera sina k’e4nslor hur de vill men det gav mej faktiskt lite d’e5lig fiilis.

Sensmoralen i dagens inl’e4gg: skicka helst inte onda textare till era ex. Det bringar d’e5lig karma*.

Anger management. F’f6r helvete.

*eller ‘e5tminstone st’e4mning.

Thomas · 14 years ago
Men egentligen 'e4r det ju bra (hatsms) f'f6r det ger dig s'e4kerhet i att det nog var s.a.s. "a good call" att skicka honom under bron?

Peppe · 14 years ago
Du har s'e5 r'e4tt. Han kommer att f'e5 krypa fram under bron igen.

Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis.