Women in prison

18 years ago

Under de 'e5ren jag fortfarande bodde i h'f6rnet av Fredriksgatan och Norra j'e4rnv'e4gsgatan utnyttjade jag ofta den stora gula filmuthyrningsfirman snett 'f6ver gatan. Det var p'e5 den gamla goda tiden d'e5 de nya filmerna fanns placerade p'e5 bottenplanet och klassikerna i k'e4llaren. Det fina med k'e4llaravdelningen var de olika filmkategorierna. Min personliga favorit var "Women in Prison"-hyllan och trots att jag s'e4llan var s'e4rskilt intresserad av att se filmer ur den h'e4r genren brukade jag rutinm'e4ssigt hyra en kvinnof'e4ngelsefilm d'e5 och d'e5 bara f'f6r att visa att jag uppmuntrade dylik kategorisering.

Tyv'e4rr var jag uppenbarligen ganska ensam om att uppskatta fantasirikdedomen hos de som kategoriserade filmerna eftersom k'e4llarv'e5ngen f'f6rra sommaren helt gjordes om och det nuf'f6rtiden endast finns en uppdelning i gamla och nya filmer. En av livets sm'e5 tragedier.
Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis.