16 years ago

Det droppar in massor av mail till riksdagen ang’e5ende lagen om assisterad befruktning. En majoritet av skribenterna ‘e4r starkt emot att lesbiska och ensamst’e5ende kvinnor ska f’e5 fertilitetsv’e5rd. Det konstiga ‘e4r att alla (ALLA!) som argumenterar f’f6r fertilitetsv’e5rd exklusivt f’f6r heterosexuella (kristna, vackra, goda, friska, v’e4luppfostrade och punktliga m’e4nniskor…) anv’e4nder antingen bibeln eller naturen som argument. Jag blir alltid lite misst’e4nksam d’e5 folk h’e4nvisar till bibeln f’f6r att backa upp sina egna ‘e5sikter. Fine, bibeln tycker inte att lesbiska kvinnor ska f’e5 fertilitetsv’e5rd, men det ‘e4r samtidigt okej att stena folk som blandar bomull och linne i sina kl’e4desplagg och att ‘e4ga slavar? Naturargumentet blir ocks’e5 lite konstigt i l’e4ngden. I naturen blir valpar, kalvar, f’f6l, kyklingar etc visserligen till genom att en hane befruktar en hona. Men sen d’e5? Det ‘e4r ganska f’e5 djur som stannar hemma p’e5 pappaledighet (okej, pingvinen g’f6r det) och uppfostrar sina ungar till harmoniska (heterosexuella!) individer.

Jag tror att folk som vill genomg’e5 fertlitetsv’e5rd f’f6r att f’e5 en liten bebis verkligen har t’e4nk igenom sitt beslut och f’f6rberett sig p’e5 resultatet. Hur roligt ‘e4r det att genomg’e5 en hormonbehandling? Det ‘e4r ju inte n’e5t som man testar bara f’f6r att det l’e5ter sp’e4nnande (typ: “efter att jag snortat kokain i tv’e5 ‘e5r tyckte jag det var dags att f’f6ra mitt beroende vidare, s’e5 nu injecerar jag hormoner i magen p’e5 mej sj’e4lv…”). Bara f’f6r att man ‘e4r hetero ‘e4r man inte automatiskt en fantastisk f’f6r’e4lder, eller ens en b’e4ttre f’f6r’e4lder. Dessutom tror jag att det alltid ‘e4r bra f’f6r ett barn att ha m’e5nga olika m’e4nnsikor som ‘e4lskar det i sitt liv. S’e5des’e5. Men det ‘e4r bara vad jag tycker.

I natt dr’f6mde jag om bj’f6rnar och imorgon f’e5r man ‘f6ppna f’f6rsta luckan i adventskalendern.

Anonym · 16 years ago
Bara f'f6r att man 'e4r lesbisk eller ensamst'e5ende och vill ha barn, betyder inte heller att man kommer att bli en bra f'f6r'e4lder.Bara f'f6r att en kvinna vid 30+ k'e4nner sin biologiska klocka sl'e5 larm men kan a) inte f'e5 det att g'e5 ihop med en man (eller inte vill, vilket skulle vara 'e4nnu v'e4rre. Hur skulle en s'e5dan m'e4nniska kunna ta hand om ett barn n'e4r de inte ens kan ha ett f'f6rh'e5llande med en annan m'e4nniska i ens snarlika 'e5lder?) b) 'e4r sexuellt dragen till kvinnor.Nej, detta beh'f6ver inte heller betyda att hon/de I) kommer att bli bra f'f6r'e4ldrar II) 'e4r sannerligen ber'e4dda att leva med barnet och klara av alla utmaningar i vardagen som barn f'f6r med sig.Kanske fr'e5gan 'e4r snarare, varf'f6r borde man 'f6ver huvudtaget till'e5ta konstbefrukting? Det finns flera miljoner gatubarn, ta hand om dem f'f6rst. Jorden 'e4r i vilket fall som helst 'f6verbefolkat (det sista var kanske inte ett argument i sig).F'f6r mig 'e4r det fysiologiskt om'f6jligt att f'e5 barn, borde man d'e5 till'e5ta kloning av m'e4nniskor? Det 'e4r ju n'e4rmast det enda s'e4ttet jag skulle kunna f'e5 "avkomma".Nej k'e4ra v'e4n, du b'f6rjar s'e4kert sj'e4lv ocks'e5 k'e4nna din biologiska klocka ticka och kan s'e4kert f'f6rst'e5 varf'f6r alla kvinnor vill ha barn. H'f6r det till alla m'e4nniskors r'e4tt att f'e5 barn? D'e5 kan ni samtidigt till'e5ta kloning, f'f6r jag k'e4nner mig (f'f6r tillf'e4llet) f'e4rdig att f'e5 barn... eller skulle det kanske vara smartare att adoptera ist'e4llet. Jag kan t'e4nka mig att min polare skulle inte ha haft n'e5gonting emot att ha blivit adopterad t.o.m. av ett lesbiskt par, ist'e4llet f'f6r att ha vuxit upp i ett barnhem.

Peppe · 16 years ago
K'e4ra du, bara f'f6r att man e ensamst'e5ende eller lesbisk e man naturligtvis inte automatiskt en bra f'f6r'e4lder. Lagen som kommer upp i riksdagen handlar dock om VEM som ska f'e5 fertilitetsv'e5rd, om heterosexuella kvinnor ska f'e5 det tycker jag att ocks'e5 lesbiska och ensamst'e5ende ska ha r'e4tt till det. Skulle antagligen uppst'e5 ett ramaskri om man besl'f6t att f'f6rbjuda konstgjord befruktning f'f6r alla. Folk verkar ha v'e4ldigt starka 'e5sikter d'e5 det kommer till ensamst'e5ende och homosexuella. Jag har bara sv'e5rt att se varf'f6r heterosexuella skulle vara s'e5 'f6verl'e4gsna i att uppfostra barn.Ang'e5ende ensamst'e5ende f'f6r'e4ldrar s'e5 tror jag att det finns m'e5nga ensamst'e5ende pappor/mammor som s'e4kert alldeles v'e4l klarar av att ta han om sina barn trots att de har ett misslyckat parf'f6rh'e5llande bakom sig.Alla kvinnor (och m'e4n) har inte biologiska klockor som tickar (sl'e5r larm?) och alla vill inte ha barn. Jag tycker absolut att du ska f'f6rs'f6ka adoptera ett barn om du k'e4nner dej redo (kunde sj'e4lv t'e4nka mej att adoptera barn N'c4R jag k'e4nner mej redo att skaffa en egen familj). Ditt f'f6rslag om kloning l'e5ter lite konstigt, men du f'e5r sj'e4lv avg'f6ra vad som e smartast.Om det inte h'f6r till allas r'e4ttigheter att f'e5 fertilitetsv'e5rd, h'f6r det d'e5 till allas r'e4ttigheter att adoptera? P'e5 b'e5da s'e4tt f'e5r man ju ett alldels eget barn. Eller e det okej f'f6r lesbiska kvinnor att adoptera, men inte att genomg'e5 fertilitetsbehandling? F'f6rst'e5r inte p'e5 vilket s'e4tt barnet m'e5r s'e4mre d'e5 det kommer till en homosexuellfamilj genom konstgjord befruktning.Det kr'e4vs bara de r'e4tta fysiska f'f6ruts'e4ttningarna f'f6r att f'e5 barn, ingen kollar hur bra du funkar som f'f6r'e4lder. D'e4remot e processen lite l'e4ngre och sv'e5rare (=mer tid att fundera, planera och veta vad man vill, vad det inneb'e4r att ha barn) d'e5 man adopterar eller genomg'e5r fertilitetsv'e5rd. Ganska sv'e5rt att g'f6ra det imisstag i fyllan. F'f6r 'f6vrigt s'e5 stiftar jag varken lagen om kloning eller fertilitetsv'e5rd. Men din ursprungliga tanke kanske var att ingen borde f'e5 fertilitetsv'e5rd och folk ist'e4llet borde adoptera? Eller?

the Drilling Machine · 16 years ago
Min ursprungliga id'e9 var att uppviggla dig, f'f6r du 'e4r s'e5 mycket s'f6tare n'e4r du f'f6rs'f6ker seri'f6st debatera (ti-hi) :) Lilla s'f6ta du e s'e5 l'e4tt provocerad, kanske d'e4rf'f6r e du s'e5 ofta s'f6t.F'f6r 'f6vrigt e ja ganska indifferent vem som ska f'e5 konstg'f6dsling eller n'e4, det g'e5r ju faktiskt att fixa det redan nu, man m'e5st bara feijka lite ;) Kan det vara att m'e4nniskor endast s'f6ker erk'e4nnande genom denna lag? (provo)- drilling ever deeper -

Peppe · 16 years ago
M, du borde f'e5 med remmen.

Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis.