Twitterinl'e4gget

15 years ago

Automatkaffe g'f6r mej s'e5 besviken.

Miasworld · 15 years ago
Jag drack decaf f'f6r f'f6rsta g'e5ngen i veckan. En styggelse.

Peppe · 15 years ago
Sannerligen en styggelse! Hu.

Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis.