Sms

15 years ago

Sms av L-F:

“Partnerbyte 18.30. V’e4lkommen.”

alis · 15 years ago
eeh...VA?! Kan man byta tillbaka?

Peppe · 15 years ago
...om man nu vill det.

Peppe Öhman

Peppe Öhman

Peppe Öhman författare och journalist bosatt i Los Angeles med maken Magnus och barnen Vidar och Majlis.